Welkom


Groene expertise van topniveau,
dichter bij dan ooit


Nederland telt vele universiteiten/kennisinstellingen die op het gebied van planten- en omgevingsweten-
schappen veel kennis bezitten en onderzoek doen. Nederland als innovatieland is erbij gebaat dat alle kennis en kunde gemobiliseerd wordt. Niets remt innovatie zo zeer als vaste constructies en gewoontes. De uitdagingen die op ons afkomen t.a.v. een duurzame biobased voedselproductie voor meer monden dan ooit op deze wereld, samen met de toenemende schaarse aan productiemiddelen, zijn groot. 

Universiteit van Leiden en CropEye willen zich sterk maken voor een optimalisering van de inzet van al ons groen intellect. Enerzijds is kennisvoortgang gebaat bij enige concurrentie en anderzijds leidt kruisbestuiving tot meer inzichten en daardoor kansen op oplossingen.

Aanpak
GreenUniversity is een platform en netwerk van experts van academisch en gepromoveerd niveau, dat

 • Snel “invliegbaar” is als een (second) opinion team
 • (Contra)expert studies uitvoert
 • Expertsessies
 • OpenInnovatie bijeenkomsten bijwoont
 • Inzetbaar is bij internet communities

Mogelijke thematiek

 • Nieuwe productie systemen
 • Co-innovatie veredeling en productiesysteem

Competenties van GreenUniversity

 • Expert leadership
 • Onafhankelijkheid
 • Integriteit
 • Topkwaliteit
 • Snelheid

Werkwijze
Mocht u interesse hebben om een opdracht te verstrekken aan GreenUniversity, dan kunt u contact met ons opnemen en volgt er een intakegesprek met Daan Kuiper of Bert van Duijn. Na het intakegesprek komen wij bij u terug met een opdrachtformulering. Indien deze door u wordt omgezet in een werkelijke opdracht dan sturen wij u een offerte en de leverings-voorwaarden toe. De offerte omvat de overeengekomen opdrachtformulering, de fasering in de tijd, de evt. contactmomenten en de vorm(en) waarin GreenUniversity het product oplevert. Dit laatste kan in de vorm zijn van een klassiek rapport, uiteraard een digitaal rapport, maar ook in de vorm van een presentatie, flyer, app, etc. Wij kunnen ook indien een openbaar moment van publiciteit gewenst is deze organiseren of ondersteunen, bv. een ondersteunend Twitter-actie.

 

Flyers GreenUniversity      

 

 

Onze partners

partners

Contactgegevens

Daan Kuiper +31 6 51216159
daankuiper@greenuniversity.nl


Bert van Duijn +31 6 13089955
bertvanduijn@greenuniversity.nl

info@greenuniversity.nl